Meist

MTÜ Eesti Meresõidu Ühendus on loodud meresõidu alase huvi ja informeerituse suurendamiseks Eesti elanike seas ning inimeste meresõidu alaste teadmiste ja ohutusalaste oskuste edendamiseks